Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Прикачени документи

Инвестиционни проекти

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4892

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4893

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4894

Инвестиционни проекти

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4892

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4893

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4894

Протокол на Комисията No4, Обобщаващ доклад и Решение No12 за избор на изпълнител

Прикачени документи

Документация за участие

Документация за участие – 09.08.2019 г

P1_kv.36

P2_kv.36a

P3_kv.9a

P4_kv.6

P5_kv.1

P6_kv.175

P7_kv.44a

P8_kv.63

P9_kv.61

P10_kv.68

P11_kv.69

P12_kv.79

Текущи документи и плащания по договора

20.07.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.04.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
28.06.2016 г.

ОТВАРЯНЕ и оповестяване на ценови оферти