Откриване на процедура

Прикачени документи

Изтеглете оттук: Инвестиционни проекти.zip – 21/01/2020 15:05

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
pdf Решение за откриване на процедура21.01.2020 14:57 2 MB 91
pdf Обявление за поръчка21.01.2020 14:57 4 MB 149
docx Техническа спецификация21.01.2020 14:57 264 kB 106
docx Проект на договор21.01.2020 14:57 301 kB 75
docx Образци21.01.2020 14:57 262 kB 111
docx Методика21.01.2020 14:57 238 kB 89
xlsx КСС - образец21.01.2020 14:57 44 kB 117
docx ESPD-BG121.01.2020 15:01 268 kB 81
zip espd-request21.01.2020 15:01 94 kB 82
pdf Документация21.01.2020 15:01 21 MB 102
zip КС21.01.2020 15:03 39 MB 123

Comments are closed.