Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Прикачени документи

Инвестиционни проекти

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4892

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4893

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4894

Инвестиционни проекти

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4892

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4893

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4894

Протокол на Комисията No4, Обобщаващ доклад и Решение No12 за избор на изпълнител

Прикачени документи

Документация за участие

Документация за участие – 09.08.2019 г

P1_kv.36

P2_kv.36a

P3_kv.9a

P4_kv.6

P5_kv.1

P6_kv.175

P7_kv.44a

P8_kv.63

P9_kv.61

P10_kv.68

P11_kv.69

P12_kv.79

Текущи документи и плащания по договора

20.07.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.04.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
28.06.2016 г.

ОТВАРЯНЕ и оповестяване на ценови оферти

Текущи документи и плащания по договора

20.07.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.06.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.04.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.03.2019г
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.02.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
14.12.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
08.11.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.10.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
14.09.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.08.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.06.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.05.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.04.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор