Съобщение за прекратяване на процедура

Обща информация

Аварийно почистване на отводнителен канал в регулационните граници на с. Ново Село, община Стамболийски“
Пряко договаряне
СМР, прогнозна стойност – 607 720,90

Обща информация

СМР на обект АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПРЕЛИВНИК 1 НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА гр.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Пряко договаряне
СМР, прогнозна стойност – 249 143, 61 лева без ДДС

Отваряне на ценово предложение и Протокол на Комисията

Прикачени документи

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Прикачени документи

Инвестиционни проекти

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4892

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4893

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4894