Документация за участие

Прикачени документи

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
pdf Обявление за поръчка23.12.2019 15:47 4 MB 15
pdf Решение за откриване на процедура23.12.2019 15:47 2 MB 15
pdf Документация23.12.2019 15:47 21 MB 19
docx Техническа спецификация23.12.2019 15:47 264 kB 19
docx ESPD-BG123.12.2019 15:48 268 kB 15
zip espd-request23.12.2019 15:48 94 kB 14
docx Методика23.12.2019 15:48 238 kB 15
docx Образец 523.12.2019 15:48 255 kB 20
xlsx Образец 5-123.12.2019 15:48 47 kB 24
docx Образци23.12.2019 15:48 262 kB 17
docx Проект на договор23.12.2019 15:48 301 kB 18
zip КС23.12.2019 15:53 39 MB 27
xlsx КС-физкултурен-салон23.12.2019 15:55 44 kB 31
zip Инвестиционни-проекти123.12.2019 16:00 196 MB 22
zip Инвестиционни-проекти223.12.2019 16:10 188 MB 19
zip Инвестиционни-проекти323.12.2019 16:10 223 MB 19

Comments are closed.