Документация за участие

Прикачени документи

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
pdf Обявление за поръчка23.12.2019 15:47 4 MB 53
pdf Решение за откриване на процедура23.12.2019 15:47 2 MB 46
pdf Документация23.12.2019 15:47 21 MB 48
docx Техническа спецификация23.12.2019 15:47 264 kB 54
docx ESPD-BG123.12.2019 15:48 268 kB 40
zip espd-request23.12.2019 15:48 94 kB 46
docx Методика23.12.2019 15:48 238 kB 42
docx Образец 523.12.2019 15:48 255 kB 57
xlsx Образец 5-123.12.2019 15:48 47 kB 58
docx Образци23.12.2019 15:48 262 kB 45
docx Проект на договор23.12.2019 15:48 301 kB 49
zip КС23.12.2019 15:53 39 MB 61
xlsx КС-физкултурен-салон23.12.2019 15:55 44 kB 64
zip Инвестиционни-проекти123.12.2019 16:00 196 MB 58
zip Инвестиционни-проекти223.12.2019 16:10 188 MB 50
zip Инвестиционни-проекти323.12.2019 16:10 223 MB 52

Comments are closed.