Документация за участие

Прикачени документи

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
pdf Обявление за поръчка23.12.2019 15:47 4 MB 27
pdf Решение за откриване на процедура23.12.2019 15:47 2 MB 26
pdf Документация23.12.2019 15:47 21 MB 27
docx Техническа спецификация23.12.2019 15:47 264 kB 32
docx ESPD-BG123.12.2019 15:48 268 kB 23
zip espd-request23.12.2019 15:48 94 kB 24
docx Методика23.12.2019 15:48 238 kB 24
docx Образец 523.12.2019 15:48 255 kB 32
xlsx Образец 5-123.12.2019 15:48 47 kB 34
docx Образци23.12.2019 15:48 262 kB 26
docx Проект на договор23.12.2019 15:48 301 kB 27
zip КС23.12.2019 15:53 39 MB 37
xlsx КС-физкултурен-салон23.12.2019 15:55 44 kB 43
zip Инвестиционни-проекти123.12.2019 16:00 196 MB 33
zip Инвестиционни-проекти223.12.2019 16:10 188 MB 30
zip Инвестиционни-проекти323.12.2019 16:10 223 MB 31

Comments are closed.