Документация

Прикачени документи

Линк в АОП : Линк

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
docx Техническа спецификация21.08.2019 14:59 264 kB 31
pdf Решение за откриване на процедура21.08.2019 14:59 2 MB 24
docx Проект на договор21.08.2019 14:59 302 kB 25
pdf Обявление за поръчка21.08.2019 14:59 4 MB 28
docx Методика21.08.2019 14:59 238 kB 21
docx Образци21.08.2019 14:59 262 kB 23
pdf Документация21.08.2019 14:59 21 MB 26
xlsx КС физкултурен салон21.08.2019 14:59 44 kB 39
docx ESPD-BG121.08.2019 14:59 268 kB 19
zip espd-request21.08.2019 14:59 94 kB 19
zip КС21.08.2019 15:42 39 MB 32
zip Инвестиционни проекти121.08.2019 16:15 196 MB 43
zip Инвестиционни проекти221.08.2019 16:26 188 MB 24
zip Инвестиционни проекти321.08.2019 16:32 223 MB 24

Comments are closed.