Документация за участие

19.10.2018г.
Документация за участие
1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. espd-request
4. Документация и указания
5. КС към ценово предложение
6. Методика за оценка
7. Приложение № 6
8. Приложение №8 – Проект на договор- в.01
10. ПРОЦЕДУРА-СМР
11. Техническа спецификация1


Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
pdf Решение за откриване на процедура19.10.2018 17:03 2 MB 71
pdf Обявление за поръчка19.10.2018 17:03 3 MB 80
zip espd-request19.10.2018 17:09 96 kB 74
pdf Документация и указания19.10.2018 17:09 15 MB 84
xlsx КС_към ценово предложение19.10.2018 17:09 29 kB 87
pdf Методика за оценка19.10.2018 17:09 3 MB 72
docx Приложение № 619.10.2018 17:09 106 kB 76
doc Приложение_№_8_-_Проект_на_договор_в.0119.10.2018 17:09 347 kB 71
docx Приложения__от_№_1_до_№_5_-_образци_в.0119.10.2018 17:09 89 kB 84
rar ПРОЦЕДУРА СМР19.10.2018 17:09 134 MB 97
docx Техническа спецификация19.10.2018 17:09 418 kB 80

Comments are closed.