Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Линк в АОП

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
pdf Обява № 11 от 14.09.2018г.14.09.2018 13:48 4 MB 277
pdf Информация за публикувана в Профил на купувача Обява по чл20 ал3 от ЗОП14.09.2018 13:48 879 kB 214
pdf Документация14.09.2018 13:49 11 MB 251
doc Образец 1 - Опис на документите14.09.2018 13:49 32 kB 211
doc Образец 3 - Техническо предложение14.09.2018 13:49 143 kB 250
doc Образец 4 - Ценово предложение14.09.2018 13:49 125 kB 234
docx Образци на декларации14.09.2018 13:49 77 kB 220
doc Проект на договор14.09.2018 13:50 176 kB 231
zip espd-request14.09.2018 13:50 91 kB 207

Comments are closed.