Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Прикачени документи към партидата

Линк на обявата в АОП

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
pdf Обява по чл 20 ал 3 от ЗОП06.08.2018 16:35 2 MB 98
pdf Документация06.08.2018 16:36 7 MB 105
doc Техническа спецификация06.08.2018 16:39 125 kB 85
xlsx Количествена сметка06.08.2018 16:38 14 kB 102
pdf Количествена сметка06.08.2018 16:37 269 kB 81
doc Проект на договора06.08.2018 16:39 135 kB 77
doc Образци06.08.2018 16:39 378 kB 78
doc Образец 6 - Техническо предложение06.08.2018 16:38 96 kB 110
doc Образец 7 - Ценово предложение06.08.2018 16:38 45 kB 89
pdf Информация за публикувана в Профил на купувача обществена поръчк06.08.2018 16:37 488 kB 89

Comments are closed.