Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Прикачени документи към партидата

Линк на обявата в АОП

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
pdf Обява по чл 20 ал 3 от ЗОП06.08.2018 16:35 2 MB 131
pdf Документация06.08.2018 16:36 7 MB 154
doc Техническа спецификация06.08.2018 16:39 125 kB 116
xlsx Количествена сметка06.08.2018 16:38 14 kB 133
pdf Количествена сметка06.08.2018 16:37 269 kB 105
doc Проект на договора06.08.2018 16:39 135 kB 106
doc Образци06.08.2018 16:39 378 kB 109
doc Образец 6 - Техническо предложение06.08.2018 16:38 96 kB 173
doc Образец 7 - Ценово предложение06.08.2018 16:38 45 kB 117
pdf Информация за публикувана в Профил на купувача обществена поръчк06.08.2018 16:37 488 kB 115

Comments are closed.