Документация за участие

Кликнете , за да изтеглите !

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
pdf Документация за участие27.04.2018 16:02 17 MB 102
pdf Решение за откриване на процедура27.04.2018 16:11 2 MB 93
pdf Обявление за поръчка27.04.2018 16:12 5 MB 135
pdf Техническа спецификация27.04.2018 16:14 14 MB 112
pdf Разрешение за строеж27.04.2018 16:14 980 kB 120
pdf Методика за определяне на комплексна оценка на офертите27.04.2018 16:14 4 MB 116
doc Образци и Приложения27.04.2018 16:15 575 kB 132
xls КСС-ОП127.04.2018 16:16 186 kB 104
xls КСС-ОП227.04.2018 16:19 171 kB 136
7z Инвестиционни проекти27.04.2018 16:36 29 MB 97

Comments are closed.