Обща информация

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на здравеопазване – МЦ, МБПЛР и ЦСПМ (Поликлиника) в УПИ II – Поликлиника, кв. 28 по плана на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, ул. „Дунав“ № 43 по две обособени позиции: Обособена позиция № 1„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на здравеопазване – МЦ, МБПЛР и ЦСПМ(Поликлиника) в УПИ II – Поликлиника, кв. 28 по плана на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, ул. „Дунав“ № 43 – ПЪРВИ ЕТАП и ПОДЕТАП 5 – „Осигуряване на достъпна среда – рампа“ от ВТОРИ ЕТАП, съгласно влязло в сила Разрешение за строеж № 16/05.04.2018г. и Обособена позиция № 2„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи(СМР) на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на здравеопазване – МЦ, МБПЛР и ЦСПМ (Поликлиника) в УПИ II – Поликлиника, кв. 28 по плана на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, ул. „Дунав“ № 43 – ВТОРИ ЕТАП, Подетап № 1, Подетап № 2, Подетап № 3 и Подетап № 4, съгласно влязло в сила Разрешение за строеж № 16/05.04.2018г.

 

Comments are closed.