Обща информация

Аварийно почистване на отводнителен канал в регулационните граници на с. Ново Село, община Стамболийски“
Пряко договаряне
СМР, прогнозна стойност – 607 720,90