Обявление за възложена поръчка

Прикачени документи

Отваряне на ценово предложение и Протокол на Комисията

Прикачени документи

Инвестиционни проекти

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4892

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4893

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4894