Документация за участие

01.11.2018г.
1.Информация за публикувана в Профил на купувача обява по чл20 ал.3 от ЗОП(pdf)
2.Обява за обществена поръчка(pdf)
3.Документация(pdf)
4.Образци на документи(doc)
5.Проект на Договор(doc)
6.Разрешение за строеж-кв.43-РС(pdf)
7.КС(xls)
8.Архитектура(arh.zip)
9.Електро(elektro.zip)
10.Пожарна(pojarna.zip)