Договор за обществена поръчка

14.07.2015 год.
ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Техническо предложение – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Ценово предложение – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Протоколи и доклади на комисията

22.06.2015 год.
ПРОТОКОЛ на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на участниците в обществена поръчка – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Документация за участие

29.05.2015 г. :
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ(doc-формат) – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ