Протоколи и доклади на комисията

Протокол №1 от работата на комисията

Протокол №2 за работата на комисията

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява и документация