Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в Профил на купучава

обява за обществена поръчка по чл 20 ал 3 от ЗОП

Методика за оценка ОП1

Методика за оценка ОП2

ПРИЛОЖЕНИЯ

Проект на договор за ОП 1

Проект на договор за ОП 2

Техн.спецификации за ОП 1

Техн.спецификации за ОП 2