Информация за удължаване на процедура

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Документация за участие

Обява за обществена поръчка по чл20 ал3 от ЗОП

Одобрена документация

Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл20 ал3 от ЗОП

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Проект на договор

Техническа спецификация