Текущи документи и плащания по договора

20.06.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.05.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.04.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.03.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.02.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.01.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
14.12.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
08.11.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.10.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.08.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.06.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.05.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.04.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.03.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.02.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
09.01.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
15.12.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16.11.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.10.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.09.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
11.08.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.06.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16.06.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.05.2017 г,
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20 април 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20 март 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
17 февруари 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19 януари 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16 декември 2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18 ноември 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.октомври 2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19 септември 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
12.август 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20 юли 2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16.06.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
10.05.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
12.04.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.03.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
10.02.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.01.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
10.12.2015 год.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
12.11.2015 год.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
07.10.2015 год.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по дпговор – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
14.08.2015 год.
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
13.07.2015 год.
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ за изплатени суми по договор – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
19.06.2015 год.
ИНФОРМАЦИЯ за изплатени суми по договор – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

 

Обща информация

24.08.2015 г. – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
26.05.2015г. , 10:50 часа – ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Одобрени експертни становища от предварителен контрол

17.06.2015 г.
СТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл.19,ал.2,т.24 от ЗОП – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Договор за обществена поръчка

26.05. 2015 г. , 10:50 часа - ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ;
ПРИЛОЖЕНИЕ1 КЪМ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ;
ПРИЛОЖЕНИЕ2 КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по чл.90,ал.1.т4 от ЗОП

Решение Nr 2 / 17.04.2015г. , изх. Nr 1359/ 17.04.2015г. до АОП за откриване на процедура – договаряне без обявление по чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП.
Публикувано на дата: 17.04.2015 в 15:45 часа