Документация за участие

Документация за участие – 09.08.2019 г

P1_kv.36

P2_kv.36a

P3_kv.9a

P4_kv.6

P5_kv.1

P6_kv.175

P7_kv.44a

P8_kv.63

P9_kv.61

P10_kv.68

P11_kv.69

P12_kv.79

Документация за участие

01.11.2018г.
1.Информация за публикувана в Профил на купувача обява по чл20 ал.3 от ЗОП(pdf)
2.Обява за обществена поръчка(pdf)
3.Документация(pdf)
4.Образци на документи(doc)
5.Проект на Договор(doc)
6.Разрешение за строеж-кв.43-РС(pdf)
7.КС(xls)
8.Архитектура(arh.zip)
9.Електро(elektro.zip)
10.Пожарна(pojarna.zip)

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №1 от работата на комисията

Протокол №2 за работата на комисията

Документация

14.09.2018 г.
1. Обява-№-11-от-14.09.2018г.
2. Информация-за-публикувана-в-Профил-на-купувача-Обява-по-чл20-ал3-от-ЗОП1
3. Документация
4. Образец-1-Опис-на-документите
5. Образец-3-Техническо-предложение
6. Образец-4-Ценово-предложение
7. Образци-на-декларации
8. Техническа спецификация
9. Проект на договор
10. espd-request4