Текущи документи и плащания по договора

20.06.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.05.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19 АПРИЛ 2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19 март 2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20 февруари 2019г
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18 януари 2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
14 декември 2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
08 ноември 2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19 октомври 2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
14 септември 2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20 август 2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20 юли 2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19 юни 2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18 май 2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20 април 2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20 март 2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20 февруари 2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
09 януари 2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
15 декември 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16 ноември 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19 октомври 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19 септември 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
11 август 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19 юли 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16 юни 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18 май 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20 април 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20 март 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
17 февруари 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19 януари 2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16 декември 2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18 ноември 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19 октомври 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19 септември 2016г
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
12 август 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20 юли 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16.06.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
10.05.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
12.04.2016г.

ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.03.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.02.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.01.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
11.12.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
13.11.2015
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
13.10.2015
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
Публикувано на: 19.06.2015 год.

ИНФОРМАЦИЯ за изплатени суми по договор – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Публикувано на 14.08.2015 г. :
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ за плащане – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Публикувано на 14.09.2015 г
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Договор за обществена поръчка

Договор за доставка на природен газ
Публикуван на 15.05.2015г. в 15:40 часа

Обща информация

Информация за сключен договор от 15.05.2015г.
Публикувана на 15.05.2015 г. в 15:37

Решение за откриване на процедура – договаряне без обявление

Решение Nr 1 / 16.03.2015г. , изх. Nr 0874 / 16.03.2015г. до АОП за откриване на процедура – договаряне без обявление по чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП.
Публикувано на дата: 17.03.2015 в 11:00 часа