Договор за обществена поръчка

20.01.2017 г.
Договор за възлагане на обществена поръчка

Протоколи и доклади на комисията

20.12.2016 г.
Протокол №1 на Комисията

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

29.11.2016 г.
Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП
15.12.2016 г.
Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Документация за участие

29.11.2016 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ