Решения за промяна в документацията

24.11.2016г.
ЗАПОВЕД 410/23.11.2016г. на кмета на община Стамболийски
ИНФОРМАЦИЯ за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти