Текущи документи и плащания по договора

06.12.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор

Протоколи и доклади на комисията

11.08.2016г.
ПРОТОКОЛ на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти

Обща информация

Линк към АОП

07 юли 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Документация за участие

документация

образец1

образец2

образец3

образец4

образец5

образец6

образец7

образец8

образец9