Прекратяване на процедура

30.05.2016 г.
РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
адрес в портала на АОП

Решения за промяна в документацията

20.04.2016г.
РЕШЕНИЕ за промяна
ИНФОРМАЦИЯ за преписката в АОП

Обща информация

07.04.2016 год. : Линк към АОП
07.04.2016 год.
РЕШЕНИЕ за публикуване
ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка