Текущи документи и плащания

20.07.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.06.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.05.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.04.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.03.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.02.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
14.12.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
08.11.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
14.09.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.08.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.07.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.06.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.05.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.04.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.03.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.02.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
09.01.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
15.12.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16.11.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.10.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.09.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
11.08.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.07.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16.06.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
17.05.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.04.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.03.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16.02.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16.01.2017
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
12.12.2016
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.11.2016
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
17.10.2016
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
15.09.2016
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.08.2016
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.07.2016
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
17.06.2016
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор

Откриване на процедура

30.03.2016 год.
ЗАПОВЕД Nr103/30.03.2016г. за откриване на процедура
РЕШЕНИЕ за откриване на процедура