Текущи документи и плащания по договора

20.07.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.06.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.04.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.03.2019г
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.02.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
14.12.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
08.11.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.10.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
14.09.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.08.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.06.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.05.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.04.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор

Обща информация

08.10.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ за сключен договор – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Откриване на процедура

08.09.2015 г.
РЕШЕНИЕ за откриване на процедура
за възлагане на обществена поръчка – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ