Решение за прекратяване на процедура

Заповед за прекратяване на процедура

Решение за прекратяване на процедура

Протокол на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти от 08.04.2015г. , публикувано на 29.04.2015г. в 16:26 часа

Публикувано на: 29.04.2015 год. в 16:26 часа Протокол на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти, публукуван на 29.04.2015г. в 16:26 часа