Обявления

Обявление за изменение – допълнително споразумение 2

Обявление за изменение – подизпълнител

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Приключване / прекратяване на договора

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Приключване / прекратяване на договора

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Анекси

Анекс №2 ОП 1 – 12/11/2021

Анекс №2 ОП 2 - 12/11/2021

Анекс №2 ОП 3 - 12/11/2021

Анекс №2 ОП 4 - 12/11/2021

Анекс №2 ОП 5 - 12/11/2021

Анекс №2 ОП 6 – 12/11/2021

Анекси

Анекс № 2 по ОП 4

Анекс № 2 по ОП 6

Анекс № 2 по ОП 7

Анекс № 2 по ОП 8

Анекс № 2 по ОП 10

Анекс № 2 ОП 11

Анекс № 2 ОП 13

Анекс № 2 по ОП 17

Анекс № 2 ОП 18

Анекс № 2 ОП 19

Анекс № 2 ОП 20

Анекс № 2 по ОП 21

 

 

 

 

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка  ОП 10

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 11

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 12

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 13

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 14

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 15

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 16

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 18

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 19

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 20