Приключване / прекратяване на договора

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Приключване / прекратяване на договора

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Анекси

Анекс № 2 по ОП 4

Анекс № 2 по ОП 6

Анекс № 2 по ОП 7

Анекс № 2 по ОП 8

Анекс № 2 по ОП 10

Анекс № 2 ОП 11

Анекс № 2 ОП 13

Анекс № 2 по ОП 17

Анекс № 2 ОП 18

Анекс № 2 ОП 19

Анекс № 2 ОП 20

Анекс № 2 по ОП 21

 

 

 

 

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка  ОП 10

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 11

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 12

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 13

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 14

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 15

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 16

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 18

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 19

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 20